24 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie odbyło się spotkanie Burmistrza Przemkowa z sołtysami z terenu naszej gminy.

W odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Jerzego Szczupaka w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 5 sołectw. Sołectwa reprezentowane przez sołtysów to: Piotrowice, Karpie, Krępa, Jakubowo Lubińskie i Jędrzychówek.

Samorząd gminny reprezentowali ponadto Zastępca Burmistrza Magdalena Kania, Skarbnik Gminy Ewa Spirzak-Staniszewska, Sekretarz Gminy Leszek Frąckowiak. W spotkaniu udział wzięła także Dyrektor Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska.

W trakcie spotkania omówiono przede wszystkim sprawy funkcjonowania świetlic wiejskich i zasady wykorzystywania i rozliczania środków z funduszu sołeckiego. Był także czas na omówienie bieżących problemów i spraw poszczególnych sołectw.

Spotkanie Sołtysów