Przypominamy, że 30 czerwca 2023 r. upływa termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z możliwością uzyskania aż 99% bonifikaty od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nowe, korzystne dla najemców, warunki wykupu lokali mieszkalnych zostały wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/278/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków.

W przypadku złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego do 30 czerwca 2023 r., najemcy lokalu zostanie udzielona bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Najemcy, którzy złożą wnioski o wykup lokali do 31 grudnia 2023 r. otrzymają 70% bonifikaty, natomiast do 30 czerwca 2024 r. tylko 50% bonifikaty.