Informujemy, że do 17 listopada 2022 r. wpłynęło od mieszkańców 343 wnioski o preferencyjny zakup węgla. Na podstawie złożonych wniosków Urząd Miejski  w Przemkowie zamówił w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (Dz. U. poz. 2236) 500 ton węgla.

Niestety nie możemy dzisiaj podać realnego terminu dostaw węgla. Proces podpisywania umów przez wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych sprzedawców węgla jak również załadunek i  transport opóźnia się ze względu na konieczność do obsługi ponad 2 300 gmin.

Kiedy węgiel dotrze do naszej gminy jego dystrybucją dla mieszkańców będzie zajmował się CARBOZŁOM S.C. prowadzący skład węgla przy ul. Fabrycznej 17 w Przemkowie.

Po dostawach węgla do składu przy ul. Fabrycznej będziemy zawiadamiali osoby, które złożyły wnioski o zakup o konieczności wniesienia zapłaty za węgiel ( 1992,60 zł/t brutto). Zapłatę za węgiel będzie należało wnieść w kasie Urzędu (7.30 do 14.00). Zaproszenia do wniesienia opłaty będą kierowane do mieszkańców wg. kolejności złożenia zweryfikowanych wniosków o zakup.

UWAGA nie będzie możliwości zapłaty za węgiel wcześniej niż po otrzymaniu zaproszenia do zapłaty. Opłaty będzie można wnosić tylko w kasie Urzędu.

Węgiel będzie można odbierać własnym transportem lub zlecić odpłatnie transport prowadzącemu skład węgla. Za transport węgla ze składu należy zapłacić właścicielowi składu nie Urzędowi.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o zakup węgla mogą to jeszcze uczynić, niestety nie możemy zagwarantować, że otrzymają możliwość zakupu jeszcze w tym roku, ponieważ Gmina mogła tylko raz złożyć zamówienie na dostawę węgla w tym roku.

 

Poniżej zamieszczamy  wybór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących jakości węgla opublikowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które jest odpowiedzialne za realizację ustawy o preferencyjnej sprzedaży węgla:

 1. Kto zagwarantuje jakość węgla? Co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem lub awarie pieców.

Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem. Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego. Ewentualne reklamacje gmina może kierować do podmiotu wprowadzającego. Natomiast do gminy trafiać mogą ewentualne reklamacje gospodarstw domowych.

2. Czy groszek/orzech nadają się do pieców retortowych?

To zależy od konkretnego modelu pieca.

Dokumentacja techniczna ruchowa kotła określa rodzaj paliwa przeznaczonego do danego kotła. Trzeba pamiętać, że frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek.

3. Kotły na paliwo stałe typ „ekogroszek” dostosowane są d paliwa o frakcji 5-25 mm, natomiast w sprawozdaniu „Dystrybucja węgla” określona frakcja dla groszku to 8-30mm. Czy będzie możliwy zakup węgla o frakcji 8-25 mm?

Podmioty wprowadzające do obrotu będą mieć w ofercie frakcję 5-25mm.