Informujemy, że Gmina Przemków będzie prowadziła sprzedaż węgla dla uprawnionych mieszkańców Gminy na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (Dz. U poz. 2236)

Uprawnionymi do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych są osoby, które spełniają warunki otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Aby skorzystać z możliwości zakupu węgla na warunkach preferencyjnych tj. po 1992,60 zł/t brutto należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Przemkowie wniosek o zakup paliwa stałego. Wnioski złożone do Urzędu podlegają weryfikacji. Składający zostanie poinformowany wyniku weryfikacji za pomocą wiadomości SMS. Następnie gdy węgiel będzie dostępny na składzie w naszej gminie poinformujemy wnioskodawcę telefonicznie o konieczności zapłaty i odbioru węgla ze składu. Opłaty za węgiel będą przyjmowane w kasie Urzędu od 7.30 do 14.00 tylko od osób, które zostały wezwane do zapłaty. Zaproszenia do zapłaty będą przekazywane według kolejności składania wniosków o zakup węgla.

Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaproszenie do wniesienia zapłaty za węgiel, ponieważ w związku ze spiętrzeniem zakupów w skali całego kraju mogą wystąpić problemy z załadunkiem i transportem węgla jak również z dostępnością samego węgla.

Dowód zapłaty wydany przez kasę Urzędu będzie upoważniał do obioru węgla w składzie. Cena nie odejmuje transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania kupującego węgiel. Transportu węgla można dokonać samodzielnie lub skorzystać z usług prowadzącego skład węgla.

Węgiel będzie sprzedawany po cenie 1992,60 zł brutto za tonę bez względu na rodzaj (orzech lub groszek). Do dnia 31 grudnia 2022 r. każdy uprawniony może kupić do 1,5 tony węgla. We wniosku należy zadeklarować ilość węgla, który chcemy zakupić w zaokrągleniu do 100 kg. oraz jego rodzaj.

Od stycznia 2023 będzie możliwość zakupu preferencyjnego następnej 1,5 tony węgla. Warunki zakupu węgla w 2023 mogą się różnić od obowiązujących w tym roku, dlatego proszę nie składać wniosków na przyszły rok.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie pokojach nr 11 i 15 ( I piętro) w godzinach pracy Urzędu do 17 listopada 2022 r.

WAŻNE  !!! W ZWIĄZKU Z TYM , ŻE GMINA MOŻE TYLKO RAZ  ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ WĘGLA, OSOBY KTÓRE ZŁOŻĄ WNIOSKI PO 17 LISTOPADA 2022 R. MOGĄ NIE OTRZYMAĆ PROPOZYCJI ZAKUPU WEGLA DO KOŃCA TEGO ROKU.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Przemków w 2022 r

Kliknij tutaj aby pobrać wniosek.