W dniu 03.03.2022 r. na XXXVIII sesji Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności
z Ukrainą.

 

Uchwała Nr XXXVIII/208/22
Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 3 uchwały nr XLVIII/230/18 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Przemków (Dz. U. Woj. 2018.5320) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

24 lutego 2022 r. to data, która odciśnie swoje piętno na kartach nowożytnej historii Europy.
Tego dnia, nad ranem Federacja Rosyjska pod rządami swojego prezydenta Putina rozpoczęła wojnę w Ukrainie.

Nie możemy bezczynnie przyglądać się temu i godzić się na kolejną aneksję.

W obliczu zagrożenia niepodległości bezpieczeństwa mieszkańców i naruszania integralności terytorialnej naszych sąsiadów nie możemy pozostać obojętni. Imperialna polityka Federacji Rosyjskiej i rozpoczęcie konfliktu zbrojnego budzi
nie tylko nasz stanowczy sprzeciw, ale również niepokój o bezpieczeństwo Polski i całej Europy.

Wojna jest najgorszym złem, jakie może spotkać człowieka. To cierpienie, rozpacz i brak poczucia bezpieczeństwa, na które nie ma w nas zgody. W tych ciężkich chwilach Rada Miejska w Przemkowie wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim
oraz wyraża stanowczy protest wobec działań destabilizacji pokoju w Europie.

W pełni potępiamy niczym nie uzasadnioną agresję ze strony Rosji, haniebne i bandyckie bombardowania miast, mordowanie ludności cywilnej, w tym dzieci, co jest zbrodnią wojenną. Działania Putina i jego generałów muszą znaleźć swój finał
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

W wyniku tej wojny jesteśmy świadkami niespotykanego w historii naszego kontynentu exodusu kobiet i dzieci. Wolna i niezależna Ukraina jest polską racją stanu, a jednocześnie jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski w demokratycznej Europie. Rzeczypospolita Polska jako jedna z pierwszych uznała niepodległość Ukrainy.

Przez wiele lat Polska i jej kolejne rządy aktywnie wspierały demokratyczne i gospodarcze przemiany
na Ukrainie oraz jej europejskie aspiracje.

W pełni rozumiemy europejskie aspirację oraz potrzebę członkostwa Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej oraz NATO.

  Przewodniczący Rady Miejskiej

w Przemkowie

/ Janusz Matuszak /