Struktura organizacyjna


REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 • Sekretarz Leszek Frąckowiak – 76 8320 484
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Siódmak – 76 8319 081 a.siodmak@przemkow.pl
 • Inspektor ds. ewidencji ludności Małgorzata Kołtun – 76 8319 081 m.koltun@przemkow.pl
 • Inspektor ds. obsługi sekretariatu Maria Kowalska – 76 8319 210 m.kowalska@przemkow.pl
 • Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Joanna Korkuć – 76 8320 478 j.majewska@przemkow.pl
 • Inspektor ds. kadr Iga Maluszycka – 76 8320 477 i.maluszycka@przemkow.pl
 • Inspektor ds. oświaty Iwona Błauciak – 76 8320 479 i.blauciak@przemkow.pl
 • Informatyk Tomasz Olszewski – 76 8320 481 admin@przemkow.pl
 • Podinspektor ds. obsługi Punktu Informacyjnego Kamila Gil – 76 8320 476 p.info@przemkow.pl

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

 • Zastępca Burmistrza Magdalena Kania – 76 8320 488 m.kania@przemkow.pl
 • Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Agnieszka Gur – 76 8320 483 a.gur@przemkow.pl
 • Podinspektor ds. zamówień publicznych i promocji – Krystyna Kluczka – 76 8320 483 k.kluczka@przemkow.pl
 • Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji Marta Mendrzycka-Nicewicz – 76 8320 483 marta@przemkow.pl
 • Inspektor ds. inwestycji Mieczysław Pawłowski – 76 8320 483 m.pawlowski@przemkow.pl
 • Podinspektor ds. gosp. nieruchomościami i sprzedaży Katarzyna Suska – 76 8320 480 k.suska@przemkow.pl zastępuje Anna Czapnik-Gliszczyńska
 • Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Kuźmiak – 76 8320 487 a.kuzmiak@przemkow.pl
 • Inspektor ds. gosp. nieruchomościami i zabytków Agnieszka Bober-Sosnowska – 76 8320 480 a.bober@przemkow.pl
 • Inspektor ds. gosp. nieruchomościami Monika Kościelak – 76 8320 480 m.koscielak@przemkow.pl
 • Uwaga. Wszelkie sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami można zgłaszać na numer: 76 8320 487

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DRÓG

 • Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg Jarosław Sawicki – 76 8320 482 j.sawicki@przemkow.pl

REFERAT FINANSOWY

 • Skarbnik – Główny Księgowy Budżetu – Ewa Spirzak-Staniszewska – 76 8320 470
 • Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Danuta Jednoróg – 76 8320 471 d.jednorog@przemkow.pl
 • Inspektor w Ref. Finansowym Anita Prus – 76 8320 471 a.prus@przemkow.pl zastępuje Magdalena Pszczółkowska
 • Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Kamila Biskup – 76 8320 472 k.biskup@przemkow.pl zastępuje Monika Wilczacka
 • Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Katarzyna Brzeźniak – 76 8320 472 k.brzezniak@przemkow.pl
 • Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Anna Konarska – 76 8320 473 a.konarska@przemkow.pl
 • Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Olga Błaszczak- 76 8320 473 o.blaszczak@przemkow.pl
 • Inspektor w Ref. Finansowym Józefa Miszczyk – 76 8320 474 j.miszczyk@przemkow.pl
 • Inspektor ds. obsługi kasy Anna Bajszczak – 76 8320 475 a.bajszczak@przemkow.pl

REFERAT USŁUG WSPÓLNYCH

 • Kierownik Joanna Stembalska – 76 8320 487 j.stembalska@przemkow.pl
 • Inspektor w Referacie Usług Wspólnych Teresa Skrzypczak – 76 8320 485 t.skrzypczak@przemkow.pl
 • Inspektor w Referacie Usług Wspólnych Agnieszka Jurewicz – 76 8320 485 a.jurewicz@przemkow.pl
 • Inspektor w Referacie Usług Wspólnych Liliana Lichańska-Kowalik – 76 8319 305 l.lichanska@przemkow.pl
 • Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Krystyna Kopacka – 76 8319 305 k.kopacka@przemkow.pl
 • Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Monika Melska – 76 8319 305 m.melska@przemkow.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Inspektor Ochrony Danych Iga Maluszycka – 76 8320 478 iod@przemkow.pl