W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Tegoroczna edycja Olimpiady obejmowała dzieje polskiego żołnierza i oręża od bitwy pod Cedynią w 972 roku do bitwy pod Orszą w 1514 roku oraz wymagania określone w podstawie programowej.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny.

Etap szkolny odbył się jesienią 2020 roku. Awans do etapu rejonowego (rejon legnicki) uzyskało czterech uczniów – Omar Lekhchine, Bartłomiej Przybylski, Michał Dźwigaj i Patryk Zinowkin. Kolejny etap rejonowy odbył się 18 lutego br. Tym razem ponad 60% punktów i awans do etapu okręgowego (obejmującego zasięgiem województwo dolnośląskie i opolskie) uzyskał uczeń klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego Omar Lekhchine. Etap okręgowy Olimpiady odbył się 11 marca br. Omar zmagał się z testem składającym się z 19 zadań  – w większości otwartych, bardzo szczegółowych dotyczących głównie średniowiecza, ale były też pytania dotyczące wojen w XVII wieku czy powstania krakowskiego. Nasz reprezentant zdobył 181 punktów, co dało mu VIII miejsce w etapie okręgowym Olimpiady oraz uzyskał awans do etapu centralnego I stopnia (7 kwietnia br.).

16 kwietnia 2021 r. Komitet Centralny Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” opublikował wyniki pierwszej części zawodów finałowych. Uczeń klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie Omar Lekhchine uzyskał wynik bardzo dobry plus (ponad 90 punktów na 100 możliwych do zdobycia), tym samym uzyskując tytuł FINALISTY Olimpiady Przedmiotowej oraz zwolnienie z matury z historii z wynikiem 100%!!! Oznacza to także możliwość skorzystania z przywilejów przy rekrutacji na studia.

Praca na pierwszym etapie finałowym polegała na napisaniu eseju lub rozprawki na jeden z pięciu tematów zaproponowanych przez Komitet Centralny. Omar wybrał i zmierzył się z tematem „Kształtowanie się państwowości polskiej za czasów pierwszych Piastów X-XIII wiek (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego)”.

1 maja ogłoszono listę uczniów zakwalifikowanych do drugiej części zawodów finałowych (centralnych). Z dumą informujemy, że Omar znalazł się na liście 60 uczestników II etapu finałowego, jako jeden z trzech uczniów z województwa dolnośląskiego. W dniach 18-19 czerwca Omar reprezentował Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie w drugiej części zawodów centralnych.

 Jest to ogromne osiągnięcie Omara Lekhchine. Uczeń interesuje się historią, polityką i piłką nożną, gra w szachy, działa aktywnie w Samorządzie Uczniowskim (jest Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Przemkowie). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!