Od soboty 7 września br. świąteczna opieka zdrowotna będzie świadczona dla mieszkańców naszej gminy także w przychodni zdrowia w Przemkowie.

22 sierpnia 2019 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał ze spółką Cor-Med NZOZ M&S Diallo umowę o udzielanie dla mieszkańców Gminy Przemków w warunkach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie świątecznej opieki zdrowotnej. Mając na uwadze komfort i zapewnienie wystarczającej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy Przemków, Burmistrz Jerzy Szczupak zdecydował o ogłoszeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń w przedmiotowym zakresie. W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki konkursu. Koszt świadczonych usług w całości pokryty zostanie z budżetu gminy. W sprawę zapewnienia świątecznej opieki zdrowotnej w Przemkowie od początku zaangażowany był radny powiatu polkowickiego Stefan Dudra oraz Pan Paweł Kuźmiak z Fundacji EDUCO. Realizacja jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony Cor-Med NZOZ M&S Diallo.

Przemkowianie mogą czuć się bezpieczniejsi – usługa zakłada udzielanie świadczeń w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, a co najistotniejsze w Przemkowie. Pomoc ambulatoryjną w budynku przy ul. Długa 4 będzie świadczyła pielęgniarka i lekarz – Magdalena Basałyga. Dyżurować będą w godzinach od 8.00 do 10.00.

Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim pacjenci w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia się stanu zdrowia oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Świadczenia świątecznej opieki dla mieszkańców Przemkowa są bezpłatne.