Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Polkowicach informujemy, że zgodnie z art. 56 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadacze psów są obowiązani zaszczepi je przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie- podlega karze grzywny.