W związku z wystąpieniem na obszarze gminy Przemków przymrozków informujemy rolników, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych. W tym celu należy pobrać odpowiednie dokumenty: wniosek o szacowanie szkód oraz oświadczenie dla rolników posiadających pełną dokumentację/ lub oświadczenie dla rolników nie posiadających dokumentacji i złożyć je w Urzędzie Miejskim w Przemkowie do dnia 21 maja 2024 r.

Więcej informacji udziela referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Przemkowie – pok. 33, II piętro, nr tel. (76) 8320 483.

Do pobrania:

Wniosek producenta rolnego o oszacownie szkód

Oswiadczenie nr 1 dla rolnikow nie posiadajacych dokumentacji

Oswiadczenie nr 2 dla rolnikow posiadajacych pełną dokumentacje