W załączeniu publikujemy Zarządzenie Burmistrza Przemkowa w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków na rok szkolny 2020/2021.

Załącznik nr 1- Zarządzenie nr 13/20