Informujemy, że Urząd Miejski w Przemkowie, pomimo wprowadzonych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, pracuje normalnie – codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, załatwiając wszelkie sprawy pozostające w jego kompetencji. Do dyspozycji Mieszkańców, którzy muszą załatwić sprawę w urzędzie, przygotowane jest stanowisko ze skrzynką, w której mogą zostawiać swoje wnioski i pisma. Przygotowano także telefon z numerami wewnętrznymi do wszystkich pracowników mogących udzielić informacji, którzy w sytuacji takiej potrzeby, spotkają się z klientem w holu Urzędu.

Prosimy jednak, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, a także w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się i minimalizowania skutków koronawirusa, o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Przemkowie  oraz innych gminnych jednostkach organizacyjnych. Prosimy o wykorzystanie możliwości kontaktu drogą elektroniczną, listownie oraz telefonicznie.

Wciąż, do odwołania, nieczynna jest kasa Urzędu Miejskiego, wszelkie opłaty i podatki należy wnosić na numer konta podany na stronie BIP kontakt. WAŻNE przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty należy sprawdzić czy strona otwiera się pod adresem https://umprzemkow.bip.gov.pl/kontakt/kontakt.html a połączenie jest zabezpieczone (znak zamkniętej kłódki przy adresie).