Regulamin IV Turnieju Brydżowego Par „O CZARKĘ MIODU”  z okazji Święta Miodu i Wina’Przemków 2019

 1. Termin i miejsce Turnieju : Turniej odbędzie się 27 września 2019 roku w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 3
 2. Turniej odbywa się pod patronatem Burmistrza Przemkowa, pana Jerzego Szczupaka
 3. Oprócz najlepszych trzech par turnieju zostaną dodatkowo nagrodzone  najlepsze trzy pary przemkowskie oraz para mikstowa
 4. Organizatorem Turnieju są:
 • Sekcja Brydżowa „KARO” MGKS „ZAMET” Przemków
 1. Celem Turnieju jest popularyzacja brydża wśród mieszkańców gminy i miasta Przemków
 2. Program Turnieju:
 • Zgłoszenie do Turnieju następuje poprzez zapis w dniu turnieju od godziny 15:00 do 15:50
 • Turniej rozpoczyna się o godz. 16:00
 • Wyniki podane zostaną ok. 30 min po zakończeniu Turnieju
 1. Sędzią Głównym Turnieju jest pan Tomasz Baj
 2. Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku zgłaszającego oraz osoby zgłaszanej do gry w tej samej parze.
 3. Nagrody: każdy uczestnik otrzyma czarkę miodu ponadto przewidziano nagrody pieniężne lub rzeczowe
 4. Wpisowe należy uiścić u organizatora w dniu Turnieju, przed rozpoczęciem gry. Wysokość wpisowego:  15 zł od osoby.
 5. Liczba rund i rozdań uzależniona jest od liczby uczestników.
 6. W trakcie trwania Turnieju nie są planowane przerwy (poza wynikającymi z ewentualnej nieparzystej liczby par).
 7. Turniej ma charakter towarzyski. Stosowane są zasady brydża sportowego i porównawczego. Sędzia stosuje zasady brydża sportowego zgodnie z ich duchem.
 8. Decyzje sędziego są ostateczne.
 9. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do stosowania szeroko pojętych zasad „fair play”.
 10. Nie wolno komentować rozdań w trakcie turnieju, aby nie informować o nich innych uczestników.
 11. Organizatorzy zapewniają kawę i herbatę.
 12. Uwaga: W przypadku niewystarczającej ilości zawodników do rozegrania turnieju par, rozegrany  zostanie turniej indywidualny.

ORGANIZATORZY: Sekcja Brydżowa „KARO” MGKS „ZAMET” Przemków.