16 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbył się „Turniej debat”, w ramach podsumowania projektu „Wolne społeczeństwo – aktywne społeczeństwo” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacja „Wrzosowa Kraina”.

Organizatorem turnieju i realizatorem projektu była  EDUCO PRZEMKOWSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-OŚWIATOWA kierowana przez Stefana Dudrę i Pawła Kuźmiaka. W realizację zadań z projektu włączył się Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie przy współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tematyka projektu obejmowała 30. rocznicę przemian demokratycznych w Polsce, 20. rocznicę członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej. Projekt zakładał uświadomienie młodzieży znaczenia wolności w odniesieniu do aktywności społecznej, gospodarczej i politycznej. Realizatorzy zakładali kształtowanie pozytywnego wizerunku społeczeństwa obywatelskiego, jako oddolnej inicjatywy budowania i scalania lokalnej społeczności w kierunku tworzenia „małych ojczyzn”. Poprzez zajęcia i wykłady na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie nastąpił rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, wzrosło w nich przekonanie o wartościach demokratycznych oraz potrzebie aktywnego uczestniczenia w ważnych wydarzeniach społeczno-politycznych. Poprzez podejmowane działania młodzież rozwijała również umiejętności planowania, budowania strategii oraz organizacji imprez o charakterze intelektualnym.

W debatach podsumowujących projekt udział wzięła młodzież z przemkowskich placówek oświatowych: z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie. Opiekunami drużyn byli Joanna Cichocka, Iwona Łopacińska–Skraba oraz Dariusz Dźwigaj.

Uczniowie zmierzyli się z następującymi tezami:

  1. Wejście do Unii Europejskiej wpłynęło na rozwój cywilizacyjny Polski.
  2. Rok 1989 to najważniejsze wydarzenie dla Polski po II wojnie światowej.
  3. Przyjęcie Polski do NATO zwiększyło bezpieczeństwa naszego państwa.

Debaty prowadził Marszałek, w rolę którego wcieliła się Zuzanna Świdzińska, uczennica klasy II LO w Przemkowie. Oceny debatujących drużyn dokonywali ubiegłoroczni uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych IPN – Damian Janus, Igor Grocholski i Patryk Skrobak przy współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół w Przemkowie Moniką Dźwigaj oraz prof. Stefanem Dudrą – dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W wyniku oceny ekspertów I miejsce w turnieju zajęła drużyna uczniów klas VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół w Przemkowie. W skład drużyny wchodzili: Patryk Zinowkin, Jan Gliszczyński, Michał Dźwigaj oraz Martyna Sławicz. Opiekunem zwycięzców była Iwona Łopacińska – Skraba.

Pozostałym drużynom przyznano ex aequo dwa drugie miejsca. Należy przyznać, że ocena debatujących była bardzo trudna, ze względu na wyrównany poziom prowadzonych dyskusji.

Organizatorzy debaty bardzo dziękują uczestnikom za udział w projekcie i jego podsumowaniu.