22 września br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowy na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Przemków.

Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została firma PPUH Remdon Żak Przemysław z Dąbrowy Górniczej. Na zadanie Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  w wysokości 1 497 812,50 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 594 254,63 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2023 r.

Druga umowa dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi obejmującej część ul. Kamiennej i Kościuszki w miejscowości Przemków”, a jego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 979 686,75 złotych brutto, z czego ponad 1,2 mln złotych Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie, obejmujące odcinek drogi o długości ponad 500 m, zostanie ukończone do końca października 2023 r.

 Dla mieszkańców Przemkowa to bardzo dobra informacja, gdyż w wyniku realizacji przedsięwzięć wyremontowany zostanie odcinek drogi prowadzący z Osiedla Głogowskiego do szkoły i przedszkola  w kierunku centrum oraz  zrewitalizowana zostanie centralna część naszego miasta, która odmieni jego wizerunek i w sposób zdecydowany poprawi komfort życia naszych mieszkańców i odwiedzających nas turystów. To zadanie, którego nasi mieszkańcy domagają się od lat, a które z całą pewnością sprawi, że będziemy częściej i bardziej aktywnie korzystać z planowanych w centrum udogodnień.

Jako mieszkańcy musimy jednak wykazać się cierpliwością gdyż realizacja inwestycji związana jest z utrudnieniami w poruszaniu się po centrum Przemkowa i zmianą organizacji ruchu. Oczekiwany efekt wart jest jednak zmierzenia się z niedogodnościami.