Wczoraj w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie, przedstawiciele siedmiu podmiotów samorządowych, w tym Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego. Do wspólnej inicjatywy zaprosiła Gmina Polkowice dostrzegając znaczenie odnawialnych źródeł energii i dążąc do stworzenia samowystarczalnego energetycznego obszaru korzystającego z zasobów czystej energii.

Obszarem działania klastra będą granice administracyjne powiatu polkowickiego, a podstawowym zadaniem budowa niezależnego, lokalnego rynku energii wykorzystującej odnawialne źródła energii. Zgodnie z porozumieniem klaster ma mieć charakter otwarty, co oznacza, że będą do niego mogli przystępować nowi członkowie. List intencyjny podpisali przedstawiciele Powiatu Polkowickiego, Gminy Polkowice, Przemków,  Radwanice, Gaworzyce, Grębocice oraz samorządowa Uczelnia Jana Wyżykowskiego. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli także udział Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, oraz Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej ZKlaster.

„Przyjęcie zaproszenie burmistrza Gminy Polkowice do wspólnej inicjatywy było oczywiste tak jak przewidywane korzyści dla naszej gminy. Wierzę, że dzięki klastrowi gmina i jej mieszkańcy nie tylko zaoszczędzą, ale mamy szansę stać się bardziej atrakcyjni dla inwestorów, jak i turystów, co ma szczególne znaczenie dla gminy o tak bogatych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, na terenie której dąży się do rozwoju przedsiębiorczości nie kolidującej z jej najważniejszymi atutami” – burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

Zysk dla członków tworzonego klastra to przede wszystkim poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej m. in. poprzez wspólne wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł na rynku lokalnym, zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, a więc poprawa jakości powietrza, a tym samym ekologiczny, nowoczesny wizerunek. Klaster Energii Zagłębia Miedziowego będą tworzyły przede wszystkim farmy fotowoltaiczne, zlokalizowane na nieużytkach i glebach najniższej klasy. Wyprodukowany tam prąd trafi do urzędów i spółek gminnych, ale także do przedsiębiorców oraz osób prywatnych