UWAGA
na środki ochrony roślin zawierające
fosforek glinu które mogą być stosowane wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.Ulotka