28 września 2019 roku

 

Zapisy do udziału w Rajdzie będą przyjmowane do dnia 20 września 2019 roku do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, faxem na nr 76 8 319 208 lub mailem na adres: marta@przemkow.pl.

Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży do 15 roku życia w rajdzie jest udział rodzica lub opiekuna. Młodzież pow. 15 roku życia chcąca wziąć udział w Rajdzie musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Przewidziano 2 trasy rajdu:

  1. Trasa Rajdu dla zaawansowanych: dystans ok. 60 km – start godz. 10.00

Zaleca się aby rowery były wyposażone w szerokie opony (długie piaszczyste odcinki)

  1. Trasa Rajdu rodzinna (łatwa): dystans ok. 10-15 km – start godz. 11.00

 

MIEJSCE ZBIÓRKI I START RAJDU:

Przemków – Leśna Góra, Dom  Wczasów Dziecięcych

zbiórka – godz. 9.30, start – godz. 10.00

Dom Wczasów Dziecięcychzakończenie Rajdu przy wspólnym ognisku.

  

Regulamin rajdu:regulamin rajdu rowerowego

Zgłoszenie: Karta_zgloszenia