VII Turniej  Brydżowy  Par z okazji Święta Niepodległości o puchar Burmistrza Przemkowa – 8 listopada 2019 r.