Zgłoszenia udziału w Rajdzie będą przyjmowane do dnia 20 września 2021 roku do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, faxem na nr 76 8 319 208 lub mailem na adres: refgpi@przemkow.pl.

Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży do 15 roku życia w rajdzie jest udział rodzica lub opiekuna. Młodzież pow. 15 roku życia chcąca wziąć udział w Rajdzie musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Przewidziano 2 trasy rajdu:

1. Trasa Rajdu dla zaawansowanych: dystans ok. 50 km – start godz. 10.00
Zaleca się aby rowery były wyposażone w szerokie opony (długie piaszczyste odcinki)

2. Trasa Rajdu rodzinna (łatwa): dystans ok. 10-15 km – start godz. 11.00

MIEJSCE ZBIÓRKI I START RAJDU:
Przemków – Leśna Góra, Dom Wczasów Dziecięcych
zbiórka – godz. 9.30, start – godz. 10.00
Dom Wczasów Dziecięcych – zakończenie Rajdu przy wspólnym ognisku.

Regulamin rajdu rowerowego 

Karta zgłoszenia

Plakat VII Rajd rowerowy