w moim domu nic się nie marnujeMinisterstwo Klimatu i Środowiska zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach.

Zasady konkursu i wymagania dla pracy konkursowej
Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie opisu ekopraktyki (działania, które wywierają pozytywny wpływ na klimat), którą warto wdrożyć w domu w celu m.in. oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp.

1. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu we własnym domu.
2. Długość opisu wdrożonej ekopraktyki nie może przekraczać 3 tysięcy znaków licząc ze spacjami.
3. W przypadku ekopraktyki napisanej odręcznie, opis musi zmieścić się na jednej stronie A4.
4. W zgłoszeniu powinien znaleźć się: opis ekopraktyki, wyjaśnienie na czym ona polega, jakie daje rezultaty, powody, dla których warto ją wdrożyć.

Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów pochodzących z innych źródeł np. fragmentów treści lub zdjęć. Poszczególne zasady i szczegóły dotyczące ekopraktyki muszą zostać samodzielnie opisane przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 22 lipca pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@38pr.pl albo listem poleconym na adres: 38PR& Content Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 47/49, 97-729 Łódź z dopiskiem „Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich”.

Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy Zgłoszenia:
1. w jednym zgłoszeniu może być opisana tylko jedna ekopraktyka;
2. do każdej opisanej ekopraktyki można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.
Tytuł laureatów uzyskają trzy najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna maksymalnie siedem wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymająnagrody finansowe:

I miejsce – 9 500 zł,

II miejsce – 6 500 zł,

III miejsce – 3 000 zł.
W razie pytań dotyczących konkursu ministerstwo zachęca do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl  Szczegóły w regulaminie konkursu – Link do regulaminu