Fundacja Sendzimira wraz z Burmistrzem Przemkowa zapraszają na bezpłatne webinarium w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

Link do webinarium https://sendzimir.org.pl/projekty/wspolna-przestrzen-partycypacyjne-planowanie-przestrzenne-w-gminach/webinaria-we-wspolnej-przestrzeni/

Intensywny rozwój wielu miast polskich skutkuje presją inwestycyjną na zagospodarowanie obszarów niezabudowanych. Jednocześnie samorządy i mieszkańcy stoją przed wieloma wyzwaniami społecznymi
i środowiskowymi, tj. zanieczyszczenie powietrza, efekt miejskiej wyspy ciepła, niedobory wody
i powodzie, utrata walorów przyrodniczych oraz brak spójności społecznej. Podczas spotkania pokażemy jakie rozwiązania oparte na przyrodzie mogą skutecznie rozwiązywać wiele z wyżej wymienionych problemów i dlaczego warte jest stosować zarówno w indywidualnych inwestycjach, jak również w ramach samorządowych programów integrowanych z planowaniem przestrzennym.

 

Bezpłatne webinarium