Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach organizuje konkurs pn. „Zielony ogród”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców gmin członkowskich ZGZM i polega na wysłaniu zdjęć upcyklingowych ozdób lub przedmiotów użytecznych znajdujących się w ogrodzie uczestnika konkursu. Konkurs trwa do  30 czerwca 2022 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zdjęcia upcyklingowych* ozdób lub przedmiotów użytecznych znajdujących się w Twoim ogrodzie, na tarasie, działce, czy balkonie (np. kwietniki z palet lub opon itp.). Do zdjęć konkursowych należy dołączyć krótki opis w treści maila. Opisz co znajduje się na fotografii, sposób wykonania lub inne aspekty tworzenia ekologicznego „zielonego” ogrodu.

W treści maila należy wpisać również: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, adres, pod którym znajduje się formacja roślinna zgłoszona w konkursie, nr telefonu, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO (załącznik nr 1) oraz skan wypełnionej zgody (załącznik nr 2).

Zdjęcia wraz z opisem należy przesłać na adres: konkurs@zgzm.pl. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Nagrodami w konkursie są wyposażone plecaki piknikowe!

Więcej informacji na stronie: https://zgzm.pl/konkurs-zielony-ogrod/

*UPCYKLING – ponowne wykorzystanie materiałów przeznaczonych do wyrzucenia w celu nadania im nowej użytkowej bądź ozdobnej formy.

Regulamin konkursu Zielony Ogród

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych_wizerunek

Zgoda na publikację zdjęć