Od kilku miesięcy Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak ponownie prowadzi intensywne rozmowy z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteuszem Myrdą dotyczące kolei w Przemkowe.

Początek starań Burmistrza o kolej sięga jeszcze roku 2018, w którym po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały wyrażającej stanowisko w sprawie udziału w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, dzięki której planuje się rewitalizację linii kolejowych na Dolnym Śląsku, w tym na terenie Gminy Przemków, odstąpiono od opracowywania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej z wykorzystaniem dawnej linii kolejowej 303 Rokitki- Kożuchów.

W chwili obecnej trwają rozmowy dotyczące przywrócenia linii kolejowej na trasie Przemków- Chocianów z wykorzystaniem autobusowej komunikacji zastępczej. Pozwoli to na ujęcie trasy z tzw. „prędkością zero” w strukturach Kolei Dolnośląskich. Powyższe wymagało będzie wielopłaszczyznowych rozmów i decyzji na szczeblu centralnym.

Aby do tego czasu umożliwić mieszkańcom korzystanie z uruchomionej linii kolejowej w Chocianowie, burmistrz Jerzy Szczupak prowadził intensywne rozmowy z przedstawicielami firmy Intertrans z Głogowa, która dopasowała rozkład jazdy swoich autobusów do potrzeb zarówno młodzieży szkolnej jak i pasażerów kolei.

Równolegle Burmistrz Przemkowa prowadzi rozmowy dotyczące ujęcia gminy Przemków w projekcie kolei aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Złożone przez gminę propozycje obejmowały połączenia kolejowe bezpośrednio z Radwanicami i Polkowicami.

Jak podkreśla burmistrz Jerzy Szczupak, musimy mieć pełną świadomość, iż wszystkie inwestycje kolejowe wymagają zarówno czasu jak i ogromnych środków finansowych niemniej jednak wiemy, że uruchomienie połączeń kolejowych w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości życia nie tylko mieszkańców gminy Przemków, czy terenu LGOM, ale również całego województwa. Połączenie kolejowe z Polkowicami, Lubinem czy Głogowem da niezliczone możliwości dojazdu naszych mieszkańców do zakładów pracy, szkół, kin, teatrów czy na wszelakie wydarzania kulturalne i sportowe. Da również możliwość dotarcia do Przemkowa miłośnikom przyrody, pragnącym czystego powietrza, spokoju, przestrzeni i pięknych krajobrazów.