W piątek 22 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie odbyło się spotkanie Szefa Gabinetu Politycznego Premiera Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa z Burmistrzem Przemkowa Jerzym Szczupakiem.

W trakcie spotkania omówiono trwające w Przemkowie inwestycje, na które Gmina Przemków otrzymała rządowe wsparcie w wysokości ponad 8 mln złotych. Burmistrz Jerzy Szczupak zaprezentował niektóre z nich. Wraz z Panem Ministrem odwiedzili między innymi cmentarz komunalny w Przemkowie, na którym trwają prace polegające na modernizacji ciągów pieszych i parkingu oraz Stadion Miejski w Przemkowie, na którym trwa budowa zaplecza sportowego. Oprócz trwających inwestycji Burmistrz wskazał również miejsca, które już niedługo również zmienią swój wizerunek: zabytkowe centrum miasta, Park Miejski oraz plac przy Zespole Szkół, na którym powstanie boisko wielofunkcyjne.

„To właśnie dzięki ogromnemu wsparciu i wieloletniej, owocnej współpracy z Posłem Krzysztofem Kubów mogliśmy dzisiaj, w trakcie wizji w terenie, pochwalić się tym, co już zostało zrobione. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie zostały zmarnowane. Cieszy mnie to głównie z tego względu, że każda inwestycja w rozwój infrastruktury Przemkowa, to większy komfort życia naszych mieszkańców, co zawsze było i nadal jest priorytetem moich działań.” – powiedział Burmistrz Jerzy Szczupak.

Pozyskane środki, a tym samym zrealizowane i będące w trakcie realizacji inwestycje, to ogromny sukces Gminy. Jednak wciąż jest wiele „obszarów”, które wymagają zainwestowania, co było kolejnym elementem spotkania. Burmistrz Przemkowa przedstawił najpilniejsze potrzeby mieszkańców Przemkowa, które bez wsparcia nie są możliwe do realizacji. Omówiono założenia programu „Polski Ład”, dzięki któremu planowane działania mają ogromne szanse na realizację.

„Z każdą kolejną, zrealizowaną inwestycją nasza Gmina zmienia swój wizerunek, jest miejscem, w którym będzie nam wszystkim żyło się lepiej. Potrzeby Gminy są jednak wciąż ogromne, więc zrobimy wszystko, aby z tej pomocy skorzystać, bo bez wsparcia finansowego, rozwój Gminy jest bardzo ograniczony” – podkreślił Burmistrz Jerzy Szczupak.