15 marca 2022 r. Senator RP Dorota Czudowska odwiedziła gminę Przemków. Podczas spotkania z Burmistrzem Przemkowa Jerzym Szczupakiem omówiono bieżące sprawy Przemkowa ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji centrum miasta i napotkanych w czasie planowania zadania problemów.

Pani Senator wyraziła swoje zainteresowanie bieżącą działalnością samorządu jak i planami inwestycyjnymi, które poprawią komfort życia naszych mieszkańców.