W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji „Wojewódzkiego konkursu wiedzy na temat PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku”

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych osób powyżej 16 roku życia zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie pisemnego testu wiedzy na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnienie działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz propagowanie wiedzy na temat programu. Konkurs polega na rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy na temat PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Laureatom konkursu przyznane będą następujące nagrody pieniężne:

I miejsce – 3 000 zł;
II miejsce – 2 000 zł;
III miejsce – 1 500 zł;
2 wyróżnienia – 800 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie rejestracji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 31 sierpnia 2021 roku na adres e-mail: prow@dolnyslask.pl lub pocztą (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 10 grudnia 2021 roku.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej:

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/zapraszamy-do-udzialu-w-i-edycji-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-na-temat-prow-2014-2020-na-dolny/?no_cache=1&cHash=bb2856d7cce8db6e7c4fee11c591b6cd