Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej zaprasza do współpracy !!!

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Od 27 września 2019 roku trwa proces formowania16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ze stałym rejonem odpowiedzialności obejmującym całe województwo dolnośląskie.

Siedziba dowództwa brygady znajduje się we Wrocławiu, w koszarach wojskowych przy alei Hallera 36/38.
Zaplanowano, aby docelowo brygadę tworzyły trzy bataliony lekkiej piechoty. Obecnie w trakcie formowania – oprócz dowództwa i sztabu brygady – jest 161 batalion lekkiej piechoty z siedzibą we Wrocławiu, który część swoich sił i środków będzie miał także w Kłodzku. W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie formowania 162 batalion lekkiej piechoty w Głogowie, zaś w 2021 planowane jest rozpoczęcie tworzenia wałbrzyskiego batalionu.

Służba w 16 DBOT jest dobrowolna, kierowana do osób, które chcą pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze służbą Ojczyźnie

Zapraszamy na stronę w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Znajdą tu państwo:

  • Informację o tym. Kto może się ubiegać o pełnienie służby w WOT,

  • Kalendarz szkoleń w 2020 roku,

  • Gdzie należy się głosić, by zostać żołnierzem 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

https://terytorialsi.wp.mil.pl/

INFOGRAFIKA ZOSTAŃ TERYTORIALSEM

ULOTKA JAK ZOSTAĆ TERYTORIALSEM