W poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste wręczenie promes dla przedstawicieli samorządów województwa dolnośląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Obecni na spotkaniu – minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Rady Ministrów, senator Dorota Czudowska, minister Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera Rady Ministrów, senator Krzysztof Mróz oraz Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, wręczyli promesy przedstawicielom kilkunastu samorządów, w tym między innymi gminie Radwanice, Lubawka, Kamienna Góra.

Z rąk ministra Janusza Cieszyńskiego promesę w wysokości 248.460,00 zł otrzymała również Gmina Przemków.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” na teren województwa dolnośląskiego trafi prawie 41 milionów złotych, a na wsparcie może liczyć każda, nawet najmniejsza gmina. Wysokość wsparcia uzależniona od liczby mieszkańców oraz zamożności gminy, wyrównuje szanse na pozyskanie środków przez mniej zamożne gminy – poinformował na spotkaniu minister Janusz Cieszyński. Dodał również, że pozyskanie wsparcia nie wymaga wkładu własnego, środki są wypłacane zaliczkowo i można z nich zrefundować wydatki poniesione od początku trwania pandemii.

Środki pozyskane w programie, gminy mogą przeznaczyć na cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych tj. zakup sprzętu IT i oprogramowania, zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.