30 stycznia 2020 r. w Lubinie przedstawiciele samorządów Zagłębia Miedziowego i KGHM Polska Miedź podpisali „Deklarację na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym”. Gminę Przemków reprezentował Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Podpisując deklarację samorządy i KGHM potwierdziły wolę wspólnego realizowania w 2020 roku pakietu przedsięwzięć wspierających rodziny, działań skierowanych do młodzieży, rodziców i pedagogów, wzmacniania takich wartości jak rodzina, rodzicielstwo i więzi społeczne oraz wypracowanie mechanizmów przeciwdziałających kryzysowi demograficznemu. Będą to m.in. projekty diagnostyczne, profilaktyki zdrowotnej i edukacyjne, skierowane do młodzieży, rodziców i środowisk oświatowych Zagłębia Miedziowego.