Dnia 23 kwietnia 2024 r  Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ogłosił wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.

Tryb i kryteria wyboru członków Rady określa Rozdział II Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.

Harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego kadencji 2024-2029:

1. 24.06.2024 – 14.07.2024 – nabór kandydatów na członków Rady;

2. 15.07.2024 – 26.07.2024 – ocena formalna zgłoszonych kandydatur;

3. 29.07.2024 – 06.08.2024 – uzupełnienie braków formalnych w zgłoszeniach kandydatów;

4. 02.09.2024 – 22.09.2024 – głosowania na kandydatów;

5. 23.09.2024 – 04.10.2024 – weryfikacja formalna i przeliczenie głosów.

Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza przekaże wyniki głosowania Przewodniczącemu Sejmiku celem podjęcia przez Sejmik WD uchwały w sprawie ustalenia osobowego składu Rady Seniorów.

Szczegóły dostępne w zakładce: Harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego kadencji 2024-2029 

Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego;
2. Uchwała nr III/35/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego;
3. Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów;
4. Karta oceny formalnej zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego;
5. Formularz głosowania na kandydata na członka Rady Seniorów;
6. Oświadczenie kandydata.

akt - Uchwała nr LVIII_1228_23 z dnia 14 września 2023 r.
uchwała nr III_35_24
Karta zgłoszenia Kandydata
Karta oceny formalnej
Formularz głosowania
Oświadczenie kandydata