BURMISTRZA PRZEMKOWA

zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Przemków do wzięcia udziału w planowanych zebraniach wiejskich na terenie gminy, w trakcie których odbędą się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Poniżej harmonogram zebrań oraz ich tematyka.

Porządek obrad zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybory Sołtysa
3. Wybory Rady Sołeckiej
4. Wolne wnioski i sprawy różne
5. Zakończenie zebrania

Sołectwo Data zebrania Godzina Miejsce
Ostaszów 03.07.2024 r. (środa) 16:00 świetlica wiejska
Łężce 03.07.2024 r. (środa) 18:00 świetlica wiejska
Wysoka 04.07.2024 r. (czwartek) 16:00 świetlica wiejska
Wilkocin 04.07.2024 r. (czwartek) 18:00 świetlica wiejska
Jakubowo Lubińskie 05.07.2024 r. (piątek) 16:00 świetlica wiejska
Jędrzychówek 05.07.2024 r. (piątek) 18:00 świetlica wiejska
Karpie 08.07.2024 r. (poniedziałek) 16:00 świetlica wiejska
Krępa 08.07.2024 r. (poniedziałek) 18:00 świetlica wiejska
Szklarki 09.07.2024 r. (wtorek) 18:00 świetlica wiejska
Piotrowice 10.07.2024 r. (środa) 18:00 świetlica wiejska

W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w drugim terminie, tj. po upływie 30 minut od stwierdzenia braku kworum i jest ważne bez względu na ilość mieszkańców na nim obecnych.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
/-/ Marta Mendrzycka-Nicewicz

 

Uchwala_II_14_24