Zwracamy się z prośbą do osób, które korzystają z formy pomocy dodatku energetycznego i pobierają wypłatę dodatku energetycznego w kasie Urzędu Miejskiego o zmianę formy płatności na rachunek bankowy do dnia 08.04.2020 r ponieważ Kasa w Urzędzie Miejskim jest zamknięta do odwołania.
Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne przekaże w formie listowej oświadczenie do wypełnienia dla danej osoby korzystającej z dodatku energetycznego, w którym należy podać numer rachunku bankowego.
Na wskazany rachunek bankowy danej osoby Urząd Miejski przekaże wypłatę dodatku energetycznego dnia 10.04.2020r.
Wypełnione oświadczenie należy wrzucić do skrzynki , która znajduje się w korytarzu Ośrodka pomocy Społecznej Przemków ul. Powstańców Styczniowych 7 do dnia 08.04.2020r

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie
tel: 76 8319 200 email: poczta@opsprzemko

Dział Dodatki Mieszkaniowe i Energetycznego
Tel. 76 8319140