W dniach 17-18 października 2019 r. nastąpił odbiór wykonania drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkocinie. To kolejna wyremontowana droga dojazdowa do pól na terenie Gminy Przemków.

Wyremontowany został odcinek drogi biegnący przez miejscowość Wilkocin, od drogi wojewódzkiej nr 328, na długości 1100 mb. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca robót firma  POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA. wykonała przedmiotową inwestycją za kwotę  232 162,36 zł.

24 czerwca 2019 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 110 tys. zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkocinie ujęta jest w Planie urządzeniowo-rolnym Gminy Przemków.