Jeszcze w 2023 roku przy świetlicy wiejskiej w Wysokiej będą zamontowane panele fotowoltaiczne. Przemków dostanie na to pieniądze w ramach konkursu ”Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Inwestycja zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sołectwie.

Obok nowego budynku świetlicy zainstalowanych zostanie 38 paneli. Ponadto wykonana zostanie konieczna instalacja elektryczna i oprzyrządowanie. Prąd z OZE będzie zasilał urządzenia w świetlicy i oświetlenie budynku. Dodatkowo z wytwarzanej energii korzystać będzie zamontowana tam wcześniej pompa ciepła.

Inwestycja przyniesie oszczędności. Obniży koszty zakupu energii elektrycznej, spadnie też emisja gazów cieplarnianych (efekt ekologiczny).

Wniosek władz Przemkowa o przyznanie pomocy finansowej trafił w marcu 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na ekologiczną inwestycję gmina otrzyma 40 tysięcy złotych. Całkowity koszt projektu to blisko 90 tysięcy.