Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak zaprasza na XIX Ogólnopolski Bieg po Miód – ulicami Przemkowa z udziałem osób niepełnosprawnych, pod patronatem Jerzego Górskiego – Mistrza Świata w podwójnym Ironmanie. 24 września 2022 r. start godz. 12.00.

 

 

Regulamin XIX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU PO MIÓD z udziałem osób niepełnosprawnych

start 24 września 2022 r. godz. 12.00

 1. Uczestnicy:
  1.    Dzieci w wieku przedszkolnym
  2.    Uczniowie szkół podstawowych
  3.    Uczniowie szkół średnich
  4.    Dorośli
  5.    Osoby niepełnosprawne
 2. Forma zawodów:
  1.    Dzieci w wieku przedszkolnym – bieg indywidualny.
  2.    Szkoły podstawowe – bieg indywidualny:
  rocznik 2015-2014, 2013-2012, 2011-2010.
  3.    Rocznik 2009-2007 , szkoły średnie i dorośli– bieg indywidualny.
 3. Zapisy do zawodów:

1. Dla przedszkolaków – indywidualne zgłoszenia przed zawodami.
2.    Dla szkół podstawowych, średnich i dorosłych zgłoszenia przed zawodami
Biuro Zawodów:
1) Czynne przy Mecie Plac Wolności w godz. 9:00.-11:30.
2)  Sekretariat potwierdza zgłoszenia uczestników zawodów oraz wydaje karty i numery startowe.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.

 1. Dystanse:

1. Przedszkolaki, VIP i osoby niepełnosprawne – 250 metrów

2. Rocznik 2015 – 2014 – 500 m,

3. Rocznik 2013 – 2012 i 2011 – 2010 – 1000 m,

4. Rocznik 2009 – 2007 –  2500 m,

5. Szkoły średnie i dorośli 5000 m.

Start i Meta : Dla wszystkich kategorii Pl. Wolności

 1. Harmonogram czasowy zawodów:
  1.  Biegi odbędą się w Przemkowie po wyznaczonych ulicach miasta:
  – godz.12:00 bieg na dystansie 250 m – dzieci w wieku przedszkolnym i osoby niepełnosprawne (osobno dziewczęta i chłopcy),

– godz.12:15 bieg na dystansie 500 m rocznik 2015 – 2014 (osobno dziewczęta i chłopcy),

– godz. 12:30 bieg na dystansie 1000 m rocznik 2013 – 2012 (osobno dziewczęta i chłopcy),

– godz. 12:50 bieg na dystansie 1000 m rocznik 2011 – 2010 (osobno dziewczęta i chłopcy).

 1. Bieg dla młodzieży

– godz. 13:10 bieg na dystansie 2500 m rocznik 2009 – 2007 (1 okrążenie).

UWAGA! Po każdym starcie danej kategorii wiekowej nastąpi dekoracja przy mecie w ogródku dla zwycięzców.

 1.  Bieg Główny
  – godz. 13:30 bieg na dystansie 5000 m (2 okrążenia) zawodnicy w wieku 16 lat i starsi.
 2.  Szatnie i przebieralnia dla uczestników wszystkich biegów będzie się znajdować przy Starcie.
 3.  Godz. 15.00 ceremonia zakończenia biegu i wręczenie nagród dla zwycięzców Biegu Głównego na scenie w Parku Miejskim.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biegu, po jego zakończeniu, otrzymają na mecie czarkę z miodem.
1. Dla zwycięzców indywidualnych wszystkich kategorii szkolnych od I do III miejsca na mecie osobno dla dziewcząt i chłopców miód, medale i dyplomy.

2. Dla zwycięzców biegu Głównego w klasyfikacji generalnej od I do III  miejsca osobno dla Mężczyzn i Kobiet miód, dyplomy i medale.

Specjalna koszulka dla zwycięzców ( I miejsca) w Biegu Głównym osobno dla kobiet i mężczyzn.

7. Podpisanie oświadczenia w biurze zawodów  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawodów i zgodą na przetwarzanie- publikację wizerunku
w celach związanych z promocją biegu.

Obowiązek informacyjny

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

SPORT GÓRSKI JERZY GÓRSKI

PIASTA KOŁODZIEJA 12/5, 67-200 GŁOGÓW, NIP: 693 134 18 87

 1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem:

Numer telefonu: +48 504-225-878

Adres email: kontakt@sport-gorski.pl

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
 

CEL PRZETWARZANIA

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Jako organizator zawodów przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.  

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

Jako organizator zawodów jesteśmy zobowiązani do przekazania twoich danych osobowych odpowiedniemu urzędowi skarbowemu gdy wygrasz nagrodę Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz 2032
 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

      5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do sts-timing zajmującej się pomiarami czasów podczas naszych imprez, oraz mogą być przekazywane do podmiotów takich jak urząd skarbowy  przypadku gdy zajmiesz premiowane nagrodą miejsce.

 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania zawodów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 1. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego zrealizowania zawodów sportowych. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością wystartowania w zawodach.

 

 1. Jakie są Twoje prawa?
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.