Zapraszamy na XVII Ogólnopolski Bieg po Miód z udziałem osób niepełnosprawnych  28 września 2019 r.

Zawody są współfinansowane przez Fundację KGHM Polska Miedź.

 

Regulamin XVII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU PO MIÓD z udziałem osób niepełnosprawnych

start 28 września 2019 r. godz. 12.00

VI impreza w ramach Crossowej ligi biegowej
(szczegóły i regulamin http://www.sport-gorski.pl/)

1. Uczestnicy :

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym
 2. Uczniowie szkół podstawowych
 3. Uczniowie szkół średnich
 4. Dorośli
 5. Osoby niepełnosprawne

 

2. Forma zawodów :

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym – bieg indywidualny
 2. Szkoły podstawowe – bieg indywidualny: rocznik 2012-2011, 2010-2009, 2008-2007,
 3. Rocznik 2006-2004 , szkoły średnie i dorośli– bieg indywidualny
 4. Nordic Walking – marsz indywidualny

 

3. Zapisy do zawodów :

 1. Dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – indywidualne zgłoszenia w Biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach 9:00.-11:30.
 2. Dla uczestników marszu nordic walking – indywidualne zgłoszenia w Biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach 10.00-12.00.
 3. Zgłoszenia udziału w biegu głównym przyjmowane będą jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.sport-gorski.pl.

 Obowiązuje limit uczestników biegu głównego: 200 osób

 • Zgłoszenie zawodnika i wniesienie opłaty powoduje nadanie mu unikalnego numeru startowego i zmniejszenie limitu, o którym mowa powyżej – aż do jego wyczerpania, a co za tym idzie- samo zgłoszenie nie daje gwarancji zmieszczenia się w limicie i startu w biegu.
 • Po przekroczeniu limitu każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.09.2019 po tym terminie dopisanie się do listy startowej będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i specjalnej zgody Organizatora.
 1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.sport-gorski.pl/
 2. Biuro Zawodów:
 • Czynne przy Mecie Plac Wolności w godz. 9:00.-11:30.
 • Biuro zawodów potwierdza zgłoszenia uczestników zawodów oraz wydaje pakiety biegu głównego i numery startowe na pozostałe biegi.
 1. Dodatkowo nagrodzeni zostaną Najszybsza Przemkowianka i Najszybszy Przemkowianin biegnący w kategorii Open.

Dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie www. sport- gorski.pl.

4. Wpisowe Bieg Główny – ( opłata startowa)

 • Uczestnicy Biegu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem  do płatności przez tpay.com.
 • Opłata startowa biegu wynosi  40 zł
 • Pakiet Startowy 
 1. numer startowy + agrafki
 2. czarka miodu na mecie
 3. woda na trasie
 4. zwrotny chip do pomiaru czasu
 5. pamiątkowy medal na mecie

Uwaga !
Od uczestników Biegu  dystansów:
przedszkolaki,  osoby niepełnosprawne i roczniki 20042012, nie pobiera się opłaty startowej – nie otrzymują oni pakietu startowego poza numerem startowym, agrafkami oraz czarką miodu na mecie.

Od uczestników marszu nordic walking nie pobiera się opłaty startowej – w biurze zawodów otrzymują pakiety startowe oraz czarkę miodu na mecie.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

 • Fakturę VAT wystawiamy po przesłaniu informacji na adres email:

kontakt@sport-gorski.pl

 • Osoby, które dokonały przelewu po 20.09.2019 muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 • Możliwość dokonania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte wcześniej w wyniku wyczerpania się limitu miejsc.
 • Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 

5. Dystanse :

 1. Przedszkolaki i osoby niepełnosprawne – 250 metrów
 2. Rocznik 2012 – 2011 – 500 m,
 3. Rocznik 2010 – 2009 i 2008 – 2007 – 1000 m,
 4. Rocznik 2006 – 2004 – 2500 m
 5. Szkoły średnie i dorośli- BIEG GŁÓWNY 5000 m
 6. Nordic Walking 5000 m

Start i Meta : Dla wszystkich kategorii Pl. Wolności

 

6. Harmonogram czasowy zawodów :

1. Biegi odbędą się w Przemkowie po wyznaczonych ulicach miasta:

 • 12:00 bieg na dystansie 250 m – dzieci w wieku przedszkolnym i osoby niepełnosprawne (osobno dziewczęta i chłopcy),
 • 12:15 bieg na dystansie 500 m rocznik 2012 – 2011 (osobno dziewczęta i chłopcy),
 • 12:30 bieg na dystansie 1000 m rocznik 2010 – 2009 (osobno dziewczęta i chłopcy)
 • 12:40 bieg na dystansie 1000 m rocznik 2008 – 2007 (osobno dziewczęta i chłopcy)
 1. Bieg dla młodzieży

– godz. 12:50 bieg na dystansie 2500 m rocznik 2006 – 2004 ( 1 okrążenie)

UWAGA! Po każdym starcie danej kategorii wiekowej nastąpi dekoracja przy mecie w ogródku dla zwycięzców.

3. Marsz Nordic Walking:

– godz. 13:00 marsz na dystansie 5000 m ( 2 okrążenia )

4. Bieg Główny

– godz. 13:30 bieg na dystansie 5000 m ( 2 okrążenia ) zawodnicy w wieku 16 lat i starsi.

5. Szatnie i przebieralnia dla uczestników wszystkich biegów będzie się znajdować przy Starcie

 

15:00 Ceremonia wręczenie nagród dla zwycięzców Biegu Głównego, Najszybszego mieszkańca Przemkowa oraz nagród wylosowanych w kategorii Nordic Walking  – scena w Parku Miejskim.

 

7. Nagrody:

 1. Dla zwycięzców indywidualnych wszystkich kategorii szkolnych od I do III miejsca na mecie osobno dla dziewcząt i chłopców nagrody, medale i dyplomy.
 2. Dla zwycięzców biegu Głównego w klasyfikacji generalnej od I do III miejsca osobno dla Mężczyzn i Kobiet nagrody, medale i dyplomy. Specjalna koszulka dla zwycięzców ( I miejsca) w Biegu Głównym osobno dla kobiet  i mężczyzn.
 3. Dla zwycięzcy kategorii Najszybszy mieszkaniec Przemkowa (osobno dla mężczyzny i kobiety) – nagroda, statuetka, dyplom.
 4. Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking otrzymają pamiątkowe medale, spośród uczestników nastąpi losowanie nagród.

8. Obowiązek informacyjny

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest

 

SPORT GÓRSKI JERZY GÓRSKI

PIASTA KOŁODZIEJA 12/5, 67-200 GŁOGÓW, NIP: 693 134 18 87

 

 1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem:

Numer telefonu: +48 504-225-878

Adres email: kontakt@sport-gorski.pl

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 

 

CEL PRZETWARZANIA

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Jako organizator zawodów przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.  

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

 

Jako organizator zawodów jesteśmy zobowiązani do przekazania twoich danych osobowych odpowiedniemu urzędowi skarbowemu gdy wygrasz nagrodę Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz

2032

 

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

 

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

       

 

 1. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do sts-timing zajmującej się pomiarami czasów podczas naszych imprez, oraz mogą być przekazywane do podmiotów takich jak urząd skarbowy  przypadku gdy zajmiesz premiowane nagrodą miejsce.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania zawodów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 1. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego zrealizowania zawodów sportowych. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością wystartowania w zawodach.

 

 1. Jakie są Twoje prawa?
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.