W okresie od maja do 30 listopada 2021 r. Gmina Przemków uczestniczyła w programie prowadzonym przez Fundacje „Eudajmonia” „Dostępny samorząd w województwie lubuskim i dolnośląskim”. W trakcie trwania projektu przeszklonych zostało trzech pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie z zakresu poprawy dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach uczestnictwa Gmina Przemków otrzymała minigrant o wartości 12 000. Ze środków programu w Urzędzie Miejskim w Przemkowie zamontowane zostały tablice informacyjne, zakupiono szkła powiększające, stojak na wnioski. Zakupione sprzęty i przedmioty spowodują zwiększenie dostępności informacyjno–komunikacyjnej budynku Urzędu szczególnie dla klientów ze szczególnymi potrzebami.