Radni Rady Miejskiej w Przemkowie na sesji w dniu 18 lipca br. wrazili zgodę na zamianę gruntów będących własnością Gminy Przemków na grunty Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przemków, podejmując stosowną uchwałę. Na zamianę gruntów zainteresowanie i chęć wyraziły i Nadleśnictwo i Gmina Przemków.

Nieruchomości, które Gmina przejmie od Nadleśnictwa Przemków przeznaczone są na cele związane m.in. z rekreacją. Gmina przejmie także grunty pod budownictwo mieszkaniowe, które w przyszłości mogą być sprzedane jako działki budowlane. W zamian za nabyte nieruchomości Gmina przekaże dla Nadleśnictwa grunty, których celem jest prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej.

To pierwszy, choć z całą pewnością milowy krok w kierunku przejęcia terenów kąpieliska miejskiego. Chodzi o teren po lewej stronie od wejścia na kąpielisko obejmujący parking, dawne pole biwakowe wraz z zabudowaniami stanowiącymi dawne szatnie. Gmina Przemków od wielu lat stara się przejąć grunty od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu uruchomienia kąpieliska miejskiego.

„Gmina o tak niezwykłych walorach przyrodniczo-krajobrazowych jak Przemków musi mieć stworzoną odpowiednią bazę dla rozwoju turystyki i rekreacji stanowiącą dodatkowy atut i zachętę do odwiedzenia naszego miasta. Kąpielisko to wyjątkowy teren, który ma ogromne znaczenie również dla naszych mieszkańców. Jego uruchomienie, a wraz z nim rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej stanowi jeden z kluczowych celów moich działań. Obecna zamiana gruntów to pierwszy, podstawowy krok w kierunków ich realizacji” – podsumował Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa.