W okresie od 7 września 2020 r. do dnia 4 października 2020 r.  dostępna jest GEOANKIETA, do wypełnienia której serdecznie zapraszamy.

Link do ankiety:   https://www.geoankieta.sendzimir.org.pl

W ankiecie pytamy Państwa o takie kwestie jak: zagospodarowanie skweru w centrum Przemkowa, walory turystyczne i rekreacyjne gminy, w tym m.in. przebiegi tras rowerowych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ  – TWOJA OPINIA SIĘ LICZY !!!!!

GEOANKIETA  to jedna z technik prowadzenia konsultacji społecznych. Aplikacja ta zawiera tradycyjną ankietę zintegrowaną z interaktywną mapą. Umożliwia ona badanie opinii mieszkańców na temat przestrzeni w gminie Przemków  – jej aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania w kierunku przyszłych zmian. Stosuje się ją w celu uzyskania szerszej wiedzy na temat społecznych preferencji mieszkańców i oczekiwań co do przyszłości danego miejsca. Narzędzie to, poza zestawem typowych dla ankiety pytań, zawiera przede wszystkim pytania, na które odpowiedzi zaznaczane są na mapie – poprzez nanoszenie na nią punktów lub linii.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!