Działania zaplanowane w programie kierowane są do mieszkańców Zagłębia Miedziowego w tym także pracowników Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. i ich rodzin z powiatów: Lubiński, Polkowicki, Głogowski, Legnicki, Złotoryjski, Bolesławiecki, Wschowski.

Do kogo skierowany jest program:
• Ludzie młodzi w wieku 18 – 35 lat, wchodzących w etap wczesnej dorosłości i dorosłości, przygotowujący się do zawarcia związku małżeńskiego lub roli rodzica, lub mających w swoim życiu za wartość założenie rodziny, pragnąca kierować własnym rozwojem, podejmować wysiłek samowychowawczy zgodnie z uznawanymi normami i wartościami.
• Pary, małżeństwa, rodzice i przyszli rodzice poszukujący pomocy w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian dorosłości, pokonywanie trudności w podejmowaniu ról życiowych w życiu dorosłym.
• Osoby dorosłe 18 – 65 poszukujące form rozwoju i pomocy psychologicznej.
• Osoby dorosłe zmagające się z depresją, uzależnieniem lub innymi zaburzeniami psychicznymi.

Zmieniająca się rzeczywistość i niewystarczające umiejętności adaptacyjne i społeczne oraz czas pandemii znacznie wpływają na konieczność podejmowania działań profilaktyki zdrowia psychicznego.
Program zakłada udzielenie profesjonalnego wsparcia w formie szeroko pojętego poradnictwa i wsparcia oraz konsultacji wszystkim osobom dorosłym którzy zmagają się z trudnościami emocjonalnymi lub pragną zwiększyć swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z codziennością, a także lepiej odnajdywać się w panującej rzeczywistości.

Wysoki poziom tych kompetencji wiąże się z lepszym przystosowaniem do zmian życiowych, większą plastycznością zachowań i postaw w różnych sytuacjach społecznych oraz niższymi wskaźnikami lęku, depresji, czy poczucia samotności.

Wdrożenie i promocja narzędzi, takich jak grupy wsparcia, warsztaty, superwizja czy webinaria zwiększają zdolności i umiejętności interpersonalne, które mają znaczący wpływ na wykonywanie pracy i osiąganie sukcesu życiowego, działania programu nakierowane są także na psychoedukację i wzmocnienie kompetencji społecznych.

ADRESY PUNKTÓW PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA TERENIE ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO.

Więcej informacji o wykładach na stronie: http://cfrlubin.pl/wyklady-i-warsztaty/

Harmonogram

Darmowe wykłady