Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Przyjmowanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu gminy Przemków w roku 2022

Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Przyjmowanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu gminy Przemków w roku 2022

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Informacja o wyborze oferty