Zapytanie ofertowe na Specjalistyczny przegląd drzewostanu na terenie działki ewidencyjnej 479/1 w obrębie miasta Przemków

 

Gmina Przemków zaprasza do składania ofert na specjalistyczny przegląd drzewostanu na terenie działki ewidencyjnej 479/1 w obrębie miasta Przemków Park w Przemkowie wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 655/L.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – projekt umowy

Informacja o wyborze oferty