ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.

Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości – dz. 69 oraz 70/1, obręb Wilkocin, gmina Przemków”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2- projekt umowy

Informacja o wyborze oferty