Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Ostaszów w Gminie Przemków”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Plan zagospodarowania terenu

Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia 2

Informacja o wyborze oferty