Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Przemkowie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik r 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Plan zagospodarowania terenu

Informacja o wyborze oferty