Zapytanie ofertowe potrzeby realizacji zadania pn. ustalenie ostatecznego kształtu koncepcji zagospodarowania centrum Przemkowa oraz opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”.

Gmina Przemków zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania pn. ustalenie ostatecznego kształtu koncepcji zagospodarowania centrum Przemkowa oraz opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”.

– Zapytanie ofertowe
– Załącznik 1 – formularz ofertowy
– Załącznik 2 – projekt umowy
– Załacznik 3 – mapa zasadnicza terenu 1
– Załącznik 4 – mapa zasadnicza terenu 2
– Załącznik  5 – wstępna koncepcja centrum Przemkowa
– Załącznik 6 – wykaz wykonanych usług

Wyjaśnienia z dnia 12.03.2021r.

Wyjaśnienia z dnia 16.03.2021r.

Informacja o wyborze oferty