ZAPYTANIE OFERTOWE

 na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Przemków w 2022 r. „

Linia autobusowa Przemków – Jakubowo Lubińskie – Przemków

 

Zapytanie ofertowe