Przejdź do Związku Gmin Zagłębia Miedzianego

 

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego informuje o dodatkowej akcji “wystawka” która będzie odbywała się spod Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione wyłącznie w wyznaczonym dniu do godz. 6:00 rano, zgodnie z harmonogramem zbiórki. Odpady wystawione przed domem nie zostaną odebrane.

 

Miasto Przemków wystawka

Gmina Przemków wystawka