ZGZM informuje o akcyjnej zbiórce odpadów komunalnych

tzw. „wystawki 2021” spod Osiedlowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Odpady wielkogabarytowe (meble i inne odpady wielkogabarytowe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione w dniu odbioru do godziny 6:00, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego w 2021 roku

(odbiór z osiedlowych PSZOKów).

Podczas zbiórki ODDAJEMY m.in.: meble, dywany, wykładziny, rowery, wózki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, monitory, golarki, suszarki itp.)

Zabrania się wystawiania odpadów na teren Osiedlowych PSZOK poza terminem zbiórki.

Pamiętajmy! Jest to zaśmiecanie, które traktowane jest jako wykroczenie, zagrożone karą grzywny!

Zbiórka nie obejmuje takich przedmiotów jak: części samochodowe (zderzaki, kołpaki), opony, odpady budowlane i remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa), części sanitarne (muszle klozetowe, umywalki), odpady biodegradowalne, odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych odpadach), tekstylia/odzież, odpady zmieszane. W przypadku wystawienia przez mieszkańców odpadów nie kwalifikujących się do odpadów wielkogabarytowych i EE, odpady te nie zostaną odebrane.

Poza terminem zbiórki, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie przekazać do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który lokalizowany jest w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. Punkt czynny jest:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00,  oraz w soboty od 10:00 do 15:00. W przypadku wątpliwości, czy dany odpad podlega zbiórce – prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem: 76 847 91 30.

Informacje dotyczące opłat oraz deklaracji można uzyskać w siedzibie ZGZM ul. Mała 1 w Polkowicach w godzinach 7:30-15:30 lub pod nr telefonu 76 840 14 90.